Пекурариу Мирча, протоиерей
Профессиональные интересы: История поместных и автономных Церквей
Конфессии: Православие

Краткая биографическая справка:

Пекурариу Мирча (рум. Pǎcurariu Mircea) — протоиерей, профессор, румынский церковный историк.

В 1943-51 обучался в лицее "Decebal" в Deva. В 1951-52 — на историческом факультете университета города Клуш (Румыния). В 1952-56 — в Богословском институте в Сибиу (ныне — Богословский факультет Сибиуского университета). В 1956-59 — в докторантуре Богословского института в Бухаресте по специальности «История Румынской Церкви». В 1959-61 — преподаватель богословской семинарии при Нямецком монастыре. С 1961 преподает в Богословском институте в Сибиу (с 1991 — богословский факультет Сибиуского университета). В 1968 защитил докторскую диссертацию на тему: «Взаимоотношения Румынской Православной Церкви Трансильвании с Румынским государством и Молдовой в XVI-XVIII века». В 1971-2002 — ординарный профессор кафедры истории Румынской Церкви. С 2002 — профессор-консультант. В 1992-2000 — декан факультета. С 1997 — член-корреспондент Румынской Академии наук. В 1970 рукоположен в диакона, в 1971 — во иерея. С 1976 — протоиерей.

Автор более 20 монографий, а также около 700 статей и рецензий.

Библиография работ автора:

Книги

 • Legăturile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova în secolele XVI-XVIII (teză de doctorat, Sibiu, 1968);
 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Manual pentru Seminariile teologice (ed. I, Sibiu, 1972; ed. a VII-a, Bucureşti, 2006);
 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru Institutele Teologice - 3 vol. (ed. I, Bucureşti, 1980-1981; ed. a II-a, Bucureşti, 1992-1994);
 • Începuturile Mitropoliei Transilvaniei (Bucureşti, 1980);
 • Politica statului ungar faţă de Biserica româneasă din Transilvania în perioada dualismului, 1867-1918 (Sibiu, 1986);
 • Istoria Mănăstirii Prislop (Arad, 1986);
 • Două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, 1786-1986 (Sibiu, 1987);
 • Pagini de istorie bsericească românească (Sibiu, 1991 şi Cluj-Napoca, 1991);
 • Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş până în 1918 (Cluj-Napoca, 1992);
 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române, compendiu (Chişinău, 1993);
 • Geschichte der Rumanischen Orthodoxen Kirche (Erlangen, 1994);
 • Basarabia. Aspecte din istoria Bisericii şi a neamului românesc (Iaşi, 1993);
 • Sfinţi daco-romani şi români (Iaşi, 1994);
 • Dicţionarul Teologilor Români (Ed. Univers Enciclopedic, 1996; ed. II: Bucureşti, 2002. Публикация в сети Интернет: http://www.teologiromani.org/)
 • Cărturari sibieni de altă dată (2002),
 • Scurtă istorii a Bisericii Ortodoxe Române (2002, cu versiune engleză la New York; în curs de traducere în limba greacă)
 • Catedrala mitropolitanǎ din Subiu 1906-2006. Sibiu, 2006.

Статьи

 • Încercări de propagandă romano-catoliă în Ţara Românească şi Moldova în secolul XIX, în "ST", an X, 1958, nr. 7-8, p. 424-439;
 • Arhiereii Neofit şi Filaret Scriban, în MMS, an XXXV, 1959, nr. 1-2, p.87-116;
 • Cancelaria Mitropoliei Ungrovlahiei şi slujitorii ei de la 1831 până azi, în GB, an XVIII, 1959, nr. 5-6, p. 350-364;
 • Dicasteria şi Consistoriul Mitropoliei Ungrovlahiei, în BOR, an LXXXVII, 1959, nr. 7-10, p. 961-979;
 • Ajutoarele acordate de Ţara Românească Bisericii Ortodoxe din Ardeal, în MO, an XII, 1960, nr. 9-12, p. 601-626;
 • 150 de ani de la înfiinţarea primei şcoli teologice ortodoxe din Ardeal, în BOR, an LXXXIX, 1961, nr. 3-4, p. 339-375;
 • Istoricul Institutului Teologic Universitar din Sibiu, 1921 - 1961, în MA, an VI, 1961, nr. 11-12, p. 745-767;
 • Legăturile ţărilor române cu Patriarhia Antiohiei, în ST, an XVI, 1964, nr. 9-10, p. 593-621;
 • 100 de ani de la reînfiinţarea Mitropoliei Ardealului, în MA, an IX, 1964, nr. 11-12, p. 814-840;
 • Episcopul Climent al Râmnicului (1735-1748), în MO, an XVII, 1965, nr. 1-2, p. 22-49;
 • 0ameni care au fost: Nicolae Iorga. La 25 de ani de la moartea sa, în MA, an X, 1965, nr.11-12, p. 864-896;
 • 500 de ani de la întemeierea mănăstirii Putna, în MA, an XI, 1966, nr. 7-8, p. 486-507;
 • Importanţa mitropolitului Antim Ivireanul pentru Biserică şi cultura românească, în MB, an XVI, 1966, nr. 7-9, p. 493-515;
 • Atitudinea slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române faţă de actul Unirii Principatelor, în BOR, an LXXXV, 1967, nr. 1-2, p. 73-94;
 • 150 de ani de la moartea lui Gheorghe Şincai, în BOR, an LXXXV, 1967, nr. 1-2, p. 95-114;
 • 90 de ani de la proclamarea Independenţei de Stat a României. Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de Războiul de Independenţă, în BOR, an LXXXV, 1967, nr. 5-6, p. 602-617,
 • Încercări şi reveniri de preoţi şi parohii unite în sânul Bisericii strămoşeşti până în anul 1948, în BOR, an LXXXVI, 1968, nr. 9-10, p. 1095-1112;
 • Din istoria legăturilor bisericeşti ale Transilvaniei cu Moldova, în MMS, an XLIV, 1968, nr. 11-12, p. 642-664;
 • Un precursor al Reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania: Petru Maior, în MB, an XXI, 1971, nr. 10-12, p. 534-549;
 • Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, în BOR, an XCIII, 1975, nr. 3-4, p. 322-355;
 • Contribuţii la istoria Mitropoliei Moldovei în secolul al XVI-lea, în MMS, an LI, 1975, nr. 3-4, p. 221-257;
 • Câteva consideraţii cu privire la proclamarea autocefaliei şi la înfiinţarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, în MB, an XXV, 1975, nr. 10-12, p. 502-527;
 • Contribuţii la istoria Episcopiilor Romanului şi Rădăuţilor în secolul al XVI-lea, în MMS, an LII, 1976, nr. 5-6, p. 322-337;
 • Mitropolitul Ilie Iorest al Transilvaniei. La 300 de ani de la moartea sa, în BOR, an XCVI, 1978, nr. 9-10, p. 1149-1163;
 • Contribuţia Bisericii la realizarea actului Unirii de la 1 Decembrie 1918, în BOR, an XCVII, 1978, nr. 11-12, p. 1250-1263;
 • Biserica Ortodoxă Română - sprijinitoare a luptei altor popoare pentru libertate şi independenţă naţională, în BOR, an XCVII, 1979, nr. 1-2, p. 184-196;
 • Contribuţii la istoria episcopiilor Romanului, Rădăuţilor, Huşilor în secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, în MMS, an. LV, 1979, nr. 1-2, p. 49-68;
 • Biserica Ortodoxă Română - slujitoare a păcii în istoria poporului român, în BOR, an XVIII, 1980, nr. 9-10, p. 1020–1046;
 • Din trecutul Mitropoliei Ardealului şi Arhiepiscopiei Sibiului, în vol. "Arhiepiscopia Sibiului – Pagini de istorie" (Sibiu, 1981);
 • Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. La 100 de ani de la naştere, în BOR, an C, 1982, nr. 5-6, p. 494-517;
 • Mitropolitul Sava Brancovici. La 300 de ani de la moartea sa, în BOR, an Cl, 1983, nr. 3-4, p. 225-247;
 • Mitropoltul Simion Ştefan al Bisericii şi al poporului român, în vol. "Noul Testament din 1648" (Alba Iulia, 1988);
 • Vasile Mangra, istoric şi militant pentru drepturile românilor transilvăneni, în MA, an XXXV, 1990, nr. 2, p. 15–32;
 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, în revista “Teologie şi viaţă“ (Iaşi, an I (LXVII), 1991, nr.9-12, p. 15-49) ş.a
Место работы: Сибиуский университет (Румыния)
Контакты: E-mail: pacurar@univ.sibiu.ro

Другие публикации на портале:

Еще 9