Το Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας τώρα στο Διαδίκτυο
События

Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής έκδοσης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Δελτίον). Οι εξελίξεις στον τρόπο επιστημονικής εργασίας και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας μας οδήγησαν στην απόφαση, συγχρόνως με την έντυπη έκδοση του Δελτίου που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1892, να προχωρήσουμε σε παράλληλη ηλεκτρονική έκδοση προσφέροντας στους ερευνητές και το ευρύτερο κοινό εύκολη πρόσβαση, μέσω του διαδικτύου, στο περιεχόμενο του Δελτίου.Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Σε μία σημαντική εργασία ψηφιοποίησης και επεξεργασίας του συνόλου των τόμων του Δελτίου με στόχο τη διάθεσή του στο ειδικό και το ευρύτερο κοινό και τη διατήρησή του, η ΧΑΕ και το ΕΚΤ θα διαθέτουν σύντομα όλους τους εκδεδομένους τόμους του Δελτίου ψηφιοποιημένους στο Διαδίκτυο. Ικανός αριθμός τόμων της τέταρτης εκδοτικής περιόδου (1959-2011) βρίσκεται ήδη διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού με ανοικτή πρόσβαση, ενώ την άνοιξη του 2012 πρόκειται να είναι διαθέσιμα και όλα τα τέυχη των παλαιότερων εκδοτικών περιόδων (1892-1938). Οι εκάστοτε πέντε πιο πρόσφατοι τόμοι του περιοδικού θα είναι σύντομα προσβάσιμοι με συνδρομή σε φορείς και ιδιώτες, οι οποίοι θα μπορούν να πληρώνουν τις συνδρομές τους μέσω της υπηρεσίας PayPal. Για την χωρίς χρέωση πρόσβαση στους παλαιότερους τόμους του Δελτίου απαιτείται εγγραφή στο δικτυακό τόπο του περιοδικού (εγγραφείτε,στο οριζόντιο μενού επιλογών).

Το Δελτίον δέχεται για δημοσίευση πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες με αντικείμενο θέματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας γραμμένες στις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά). Στόχος της ΧΑΕ είναι να διατηρήσει την ποιότητα της παράδοσης αξιοποιώντας συγχρόνως τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία και να συμβάλει στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Πληροφορίες για την υποβολή εργασιών στο Δελτίονδιατίθενται στην ενότητα Σχετικά>Οδηγίες για τους συγγραφείς.

deltionchae.org


Другие публикации на портале:

Еще 9