Кенис Л.
Профессиональные интересы: История Древней Церкви, История протестантизма
Конфессии: Католичество

Краткая биографическая справка:

Родился в 1953 г.

Профессор церковной истории и истории теологии Факультета теологии и религиоведения Лёвенского университета.

Председатель Центра истории при Факультете теологии Лёвенского университета.

Библиография работ автора:

Монографии

Kenis, L. (1994). The Louvain Faculty of Theology in the Nineteenth Century. A Bibliography of the Professors in Theology and Canon Law, with Biographical Notes. Annua Nuntia Lovaniensia, 34. Leuven: Leuven University Press - Peeters .

Kenis, L. (1992). De Theologische Faculteit te Leuven in de negentiende eeuw 1834-1889. With a Summary in English. Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, 54/143. Brussel: Koninklijk Academie .

Henderickx, A., Kenis, L. (1980). De zaak Lefebvre. Feiten en achtergronden. Horizonreeks, 46. Leuven: Davidsfonds .


Статьи

 

Kenis, L. (2012). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Theologia ascetico-mystica. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 88 (2-3), 18*-957*

 

Kenis, L. (2011). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Theologia ascetico-mystica. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 87 (2-3), 9-974

 

Kenis, L. (2010). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Theologia ascetico-mystica. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 86 (2-3), 9-772

 

Kenis, L. (2010). Chronicles: Indian Faculty Alumni Meet at a Symposium in Mangalore. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 86 (1), 284-285

 

Kenis, L. (2009). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Theologia ascetico-mystica. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 85 (2-3), 9-759

 

Kenis, L. (2009). Chronicles: Colloquium on the Dissertation of Piet Schoonenberg (1948) (Leuven, 12 December 2008). Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 85, 264-265

 

Kenis, L. (2008). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84 (2-3), 9-718

 

Kenis, L. (2008). Chronicles: Religion and Modernism in the Low Countries: An International Conference at Leuven, 10-12 April 2008. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 84, 653-655

 

Kenis, L. (2007). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 83 (2-3), 9-711

 

Kenis, L. (2006). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 82 (2-3), 21*-147*

 

Kenis, L. (2005). Tussen filologie en polemiek. Het jodendom in publicaties van Leuvense theologen in de negentiende eeuw. Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, 15 (1-2), 49-60 p49-60.pdf

 

Kenis, L. (2005). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 81 (2-3), 26*-138*

 

Kenis, L. (2004). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 80 (2-3), 22*-130*

 

Kenis, L. (2003). Movements toward Renewal. The Belgian Church and the Improvement of Clerical Education 1830-50. Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History, 83, 371-389

 

Kenis, L. (2003). Elenchus Bibliographicus - Historia theologiae et theologorum. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 79, 20*-143*

 

Kenis, L. (2002). Elenchus Bibliographicus - Historia theologiae et theologorum. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 78, 18*-129*

 

Kenis, L. (2001). Elenchus Bibliographicus - Historia theologiae et theologorum. Ephemerides theologicae Lovanienses: commentarii de re theologica et canonica, 77, 18*-138*

 

Kenis, L. (2000). Elenchus Bibliographicus - Historia theologiae et theologorum. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 76, 18*-125*

 

Kenis, L. (2000). De theologische faculteit te Leuven in de negentiende eeuw. Een overzicht van haar ontwikkeling en haar relatie met de priesteropleiding in Nederland. Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, 9, 206-226

 

Kenis, L. (1999). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 75, 14*-116*

 

Kenis, L. (1998). Elenchus Bibliographicus – Historia theologiae et theologorum. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 74, 17*-135*

 

Kenis, L. (1995). Colloquium te Leuven over Vaticanum II en zijn erfenis. Tijdschrift voor theologie, 35, 275-276

 

Kenis, L. (1994). Zur Lage der Theologie in Flandern. ET Bulletin, 5, 2-9

 

Kenis, L. (1991). The Louvain Faculty of Theology and Its Professors: 1834-1889. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law, 67, 398-414 FACULTY.pdf

 

Kenis, L. (1991). Louvain Studies 1966-1991. An Index to Volumes 1-16. Louvain Studies, 16, 355-385

 

Kenis, L. (2000). God in de wereld ervaren. Het cultuurtheologisch project van Edward Schillebeeckx. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 67 (1), 78-83 .

 

Kenis, L. (2000). De jaren dertig. Kultuurleven: Tijdschrift voor Cultuur en Samenleving, 67 (5-6), 6-15 .

 

Kenis, L. (1997). Theologen en paradigma’s. Hans Küng over grote christelijke denkers. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 46 (1), 46-49 .

 

Kenis, L., De Clercq, J. (1993). Kultuurleven in de achteruitkijkspiegel. Religie en ethiek in een cultureel tijdschrift. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 60 (8), 20-27 .

 

Kenis, L. (1993). Eucharistie op T.V.. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 60 (5), 42-43 .

 

Kenis, L. (1992). Joden en christenen: over de (on)mogelijkheid van de dialoog. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 59 (6), 42-43 .

 

Kenis, L. (1992). Europese theologie na het einde van het eurocentrisme. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 59 (3), 42-43 .

 

Kenis, L. (1991). Meer dan godsvrede op de Tempelberg? Een visie van Hans Küng. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 58 (4), 42-43 .

 

Kenis, L. (1991). Kerken als vrijplaatsen. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 58 (1), 40-41 .

 

Kenis, L. (1990). Johannes XXIII demystificeren?. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 57 (5), 42-43 .

 

Kenis, L. (1990). De Amerikaanse katholieken en massa-cultuur. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 57 (4), 40-41 .

 

Kenis, L. (1987). God in Auschwitz. Enkele theologische bemerkingen bij het werk van Elie Wiesel. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 54, 440-452 .

 

Kenis, L. (1984). “Wij zoeken geen zekerheid maar inzicht”. Twintig jaar Concilium – spiegel van de hedendaagse teologie. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 51, 323-337 .

 

Kenis, L. (1983). Priesters in de politiek. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 50, 295-298 .

 

Kenis, L. (1982). Katolieken en de totalitaire uitdaging. Sociaal-politieke standpunten van Kultuurleven in het interbellum. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 49, 690-706 .


Статья
«В создание библиотеки нужно вкладывать приличные деньги»
О работе одной из лучших богословских библиотек мира - библиотеке факультета теологии и религиоведения Лёвенского католического университета (Бельгия) - рассказывает ее академический директор профессор Лео Кенис.
Статья
You need the means to build your library
An interview with Prof. Dr. Leo Kenis, academic librarian of the Maurits Sabbe Library (Library of the Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven).

Другие публикации на портале:

Еще 9